System Sygnalizacji Włamania i Napadu pozwala na zabezpieczenie wielu stref obiektu. 

Możemy je podzielić na:

  • wewnętrzną  – W tej strefie chroniony jest obszar wewnętrzny danego obiektu.
  • zewnętrzną – W tej strefie chroniony jest obszar zewnętrzny przyległy do obiektu. System wchodzi w stan alarmu gdy na terenie pojawi się osoba niepowołana.
  • peryferyjną – W tej strefie chroniony jest obszar zewnętrzny poza ogrodzeniem obiektu. W tej strefie dozwolone jest przebywanie osób trzecich.