Przeglądu drzwi przeciwpożarowych

Zakres przeglądu drzwi przeciwpożarowych:

 • sprawdzenie działania wszystkich elementów składowych drzwi,
 • sprawdzenie fu​nkcjonowania wszystkich elementów blokujących / zapadkowych,
 • sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem,
 • sprawdzenie mocowania zamków, rygli,
 • sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej,
 • regulacja samozamykaczy,
 • smarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych.

Zakres przeglądu ​​bram przeciwpożarowych:

 • przesmarowanie elementów ruchomych,
 • regulacja bramy,
 • poprawienie mocowań elementów,
 • regulacja przeciwciężarów,
 • korekta naciągu linek nośnych oraz napięcia sprężyn skrętnych,
 • oczyszczenie czujników dymowych,
 • wymiana uszkodzonych elementów.