Przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu - zakres

W czasie kontroli przeciwpożarowych wyłączników prądu powinny zostać skontrolowane:

  • poprawności zadziałania wyłącznika,
  • zgodności umiejscowienia oraz jego oznakowania,
  • stanu technicznego aparatu,
  • obwodów elektrycznych systemu,
  • podtrzymania zasilania urządzeń i systemów których praca jest niezbędna w czasie pożaru.

Aktualnie obowiązujące przepisy nie określają konkretnego zakresu ani formy sprawdzania działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Podczas kontroli sprawdzamy również działanie przycisku wyłącznika prądu, sprawdzając czy wszystkie urządzenia​ zostały pozbawione zasilania (wyjątek urządzenia, które muszą mieć podtrzymane zasilanie). W przypadku poprawnego działania obiekt powinien zostać pozbawiony zasilania.  Zalecamy wcześniej poinformować  użytkowników obiektu o chwilowych przerwach w dostawie energii elektrycznej.