Przegląd hydrantów

Hydranty wewnętrzne oraz zewnętrzne zaliczają się do urządzeń przeciwpożarowych a co za tym idzie, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne ​powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Reguluje to ustawa z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.Przeglądy techniczne obejmują zakres:

Przeglądy techniczne obejmują zakres:

  • pomiaru ciśnienia,
  • pomiar wydajności.

Wykonanie przeglądu potwierdzane jest wydaniem stosownego protokołu przeglądu oraz kontrolką umieszczaną na hydrancie informującą o terminie wykonania kolejnego przeglądu. Każdy wydany protokół zawiera informacje o symbolu hydrantu, opis hydrantu, ciśnienie statyczne i dynamiczne, wydajność, uwagi, kopie certyfikatu i świadectw wzorcowania.