Stały nadzór przeciwpożarowy

Stały nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym obiektu to kompleksowy zakres obowiązków obejmujących ochronę przeciwpożarową w tym dbałość o prawną stronę w formie prowadzenia niezbędnej dokumentacji oraz nadzór nad bezpieczeństwem użytkowników obiektu.

Składa się na nią m.in.:

  • analiza bieżąca i okresowa stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektu,
  • konserwacja urządzeń przeciwpożarowych,
  • nadzór nad terminami przeglądów systemów przeciwpożarowych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • prowadzenie dokumentacji dotyczących bezpieczeństwa pożarowego,
  • szkolenia pracowników w zakresie obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, działania systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz procedur ewakuacyjnych,
  • przygotowywanie projektów i wniosków dotyczących zarządzeń wewnętrznych służących poprawie stanu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie,
  • doradztwo w zakresie wymagań techniczno-budowlanych,
  • udział w pracach komisji technicznych mających związek z ochroną przeciwpożarową oraz w dochodzeniach przeciwpożarowych,
  • współpraca z innymi instytucjami (w tym organami administracji państwowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej).