Jak wygląda przegląd gaśnic przeciwpożarowych oraz jak często go wykonywać

Częstotliwość przeglądów gaśnic przeciwpożarowych reguluje producent. Jednak nie mniej niż jeden raz w roku. Podczas przeglądu sprawdzamy: 

  • oznaki korozji, uszkodzenia mechaniczne, wybrakowania w lakierze,
  • wskaźnik ciśnienia (jeśli gaśnica jest w niego wyposażona),
  • obecność plomby bezpieczeństwa,
  • właściwe rozmieszczenie i oznakowanie.

Co 5 lat zaleca się oględziny:

  • wewnętrznej części zbiornika,
  • połączeń gwintowanych,
  • zaworu.

W przypadku gaśnic proszkowych wymienić materiał gaśniczy.