Zakres próbnej ewakuacji

Zakres próbnej ewakuacji obejmuje:

  • opracowanie scenariusza próbnej ewakuacji,
  • zgłoszenie ćwiczeń do właściwego miejscowo Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,
  • wsparcie w przeprowadzeniu ćwiczeń, doradztwo, możliwość zadymienia pomieszczeń,
  • obserwacja przebiegu ewakuacji pod kątem występujących nieprawidłowości,
  • podsumowanie i sporządzenie protokołu zawierającego stwierdzone błędy. 

Podczas realizacji zlecenia na miejscu zawsze są strażacy jak i specjaliści ochrony przeciwpożarowej. W ramach zlecenia zapewniamy możliwość zadymienia wybranej części obiektu bezpiecznym dymem teatralnym, zwiększając autentyczność symulowanej sytuacji zagrożenia pożarowego. Przez cały czas trwania ćwiczeń nasi specjaliści obserwują ich całościowy przebieg oraz zwracają szczególną uwagę na elementy newralgiczne z punktu widzenia procesu ewakuacji.

Jako dodatkowy element ćwiczeń możemy zaproponować również:

  • praktyczne udzielanie pierwszej pomocy, np. zakładając wystąpienie obrażeń u osób ewakuujących się,
  • gaszenie pożaru za pomocą gaśnic.