Kluczowym dokumentem, jakim kierujemy się ustalając harmonogram oraz zakres przeglądów technicznych jest dokumentacja techniczno-ruchowa producenta (DTR). W niej określono wszelkie instrukcje dotyczące utrzymywania systemu w pełnej sprawności. Jeżeli producent nie określił dokładnych wytycznych należy kierować się zaleceniami zawartymi w Polskiej Normie – PKN-CEN/TS 54-14.

Wykonując przeglądy SSP, kierujemy się również wytycznymi CNBOP, ponieważ tylko dobrze działający system jest gwarancją bezpieczeństwa. 

Wykonanie przeglądu potwierdzane jest wydaniem stosownego protokołu przeglądu wraz z opinią oraz terminem wykonania kolejnego przeglądu. Każdy wydany protokół zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące całego systemu wraz z wynikiem przeglądu.

Zalety stałej konserwacji przez firmę Draftfire

Stała umowa na konserwację  z firmą składającą się z wykwalifikowanych ekspertów, jest najbezpieczniejsza forma dbania o Systemy Sygnalizacji Pożarów (SSP, SAP)Konserwacja obejmuje:

  • gwarancja terminowych przeglądów,
  • pewność, że system działa prawidłowo,
  • fachowa obsługa i doradztw​o,
  • szybka reakcja w przypadku awarii,
  • konkurencyjna cena i dogodne warunki współpracy.