Zabezpieczenie imprez masowych

Kluczową sprawą dla każdego Organizatora imprezy masowej jest zapewnienie bezpieczeństwa. Oferujemy pełną ochronę przeciwpożarową imprez masowych o charakterze sportowym i kulturalnym. Zespół strażaków DraftFire zorganizuje i zapewni bezpieczeństwo każdego, nawet najbardziej wymagającego przedsięwzięcia.

W ramach kompleksowej usługi zapewniamy zabezpieczenie imprez masowych organizowanych w plenerze, jak i wewnątrz obiektów: 

  • doradztwo w zakresie planowania terenu i wyposażenia imprezy pod kątem spełnienia obowiązujących wymogów bezpieczeństwa pożarowego,
  • sporządzenie Planu ochrony imprezy masowej (opcjonalnie),
  • sporządzenie Instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru,
  • dostarczenie i rozmieszczenie każdej ilości wymaganego podręcznego sprzętu gaśniczego zgodnie ze sporządzonym planem jego usytuowania
  • zabezpieczenie ogniochronne elementów stałego wyposażenia m.in. wykładzin podłogowych, okładzin ściennych, elementów dekoracji,
  • zapewnienie służb ochrony przeciwpożarowej obecnych na terenie imprezy przez cały czas jej trwania, odpowiedzialnych za kierowanie akcją gaśniczą do czasu przybycia zastępów straży pożarnej.

Organizujemy i zapewniamy zabezpieczenie przeciwpożarowe:

  • imprez masowych
  • imprez okolicznościowych
  • bankietów
  • planów filmowych