Draft Fire – Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Draft Fire – Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Zabezpiecz się z Draft Fire – inżynieria pożarowa

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) stanowi fundamentalne opracowanie, którego celem jest przedstawienie kompleksowych wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej w zakresie technicznym, organizacyjnym i porządkowym. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w

Czytaj dalej