Profesjonalna inżynieria pożarowa

Twój klucz do bezpieczeństwa w każdej sytuacji

Zamów wycenę

Draft Fire – Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Draft Fire – Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Zabezpiecz się z Draft Fire – inżynieria pożarowa

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) stanowi fundamentalne opracowanie, którego celem jest przedstawienie kompleksowych wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej w zakresie technicznym, organizacyjnym i porządkowym. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w trakcie użytkowania budynku. Profesjonalnie sporządzona IBP, będąca nie tylko spełnieniem obowiązku prawnego, ale także aktywnym wkładem w podniesienie bezpieczeństwa obiektu, pełni kluczową rolę w zapobieganiu i minimalizowaniu ryzyka pożarowego.

Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Obowiązki i Wytyczne według Prawa

Zgodnie z prawem, zarządcy lub właściciele obiektów muszą sporządzić Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. określa się jako podstawę tego wymogu. Jest to kluczowy dokument, zwiększający bezpieczeństwo, którego znaczenie podkreśla Draft Fire – inżynieria pożarowa. Rozporządzenie Ministra z 7 czerwca 2010 r. wyjaśnia szczegóły dotyczące zawartości instrukcji. Odnosi się to do budynków i terenów, zalecając przy tym najlepsze praktyki.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego: Kiedy jest Wymagana?

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego staje się obowiązkowa w określonych przypadkach. Dotyczy to szczególnie obiektów użyteczności publicznej, mieszkań zbiorowych, zakładów produkcyjnych, magazynów i budynków inwentarskich. Wymogi są następujące:

 • Gdy w obiekcie jest strefa zagrożenia wybuchem.
 • Jeśli kubatura brutto budynku lub jego strefy pożarowej wynosi ponad 1000 m³.
 • W przypadku budynków inwentarskich o kubaturze przekraczającej 1500 m³.
 • Gdy powierzchnia strefy pożarowej, niebędącej budynkiem, przewyższa 1000 m².

Dodatkowe wymagania dotyczą obiektów budowlanych i miejsc na odpady. Instrukcja jest niezbędna, gdy:

 • Powierzchnia strefy pożarowej z odpadami stałymi na zewnątrz budynków wynosi więcej niż 1000 m².
 • Objętość ciekłych odpadów palnych przekracza 5 m³.
Zawartość Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP), zalecana przez Draft Fire – inżynieria pożarowa, musi być kompleksowa. Rozporządzenie z 7 czerwca 2010 roku określa jej elementy:

 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, w tym zagrożenia wybuchem.
 2. Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe, gaśnice i ich konserwacja.
 3. Procedury na wypadek pożaru.
 4. Zabezpieczenie prac ryzykownych pożarowo.
 5. Organizacja ewakuacji i jej sprawdzanie.
 6. Edukacja użytkowników obiektu w zakresie przepisów i instrukcji.
 7. Obowiązki osób w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 8. Plany obiektów i terenów, zawierające m.in.:
  • Powierzchnię, wysokość i kondygnacje budynku.
  • Odległości od innych obiektów.
  • Parametry pożarowe substancji.
  • Gęstość obciążenia ogniowego.
  • Kategorie zagrożenia ludzi, liczba osób.
  • Lokalizacje stref zagrożenia wybuchem.
  • Podział na strefy pożarowe.
  • Kierunki i wyjścia ewakuacyjne.
  • Lokalizację urządzeń przeciwpożarowych.
  • Dojścia dla ekip ratowniczych, hydranty zewnętrzne.
  • Drogi pożarowe i dojazdowe.

Instrukcja jest kluczowa dla bezpieczeństwa pożarowego.

Lokalizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) musi być zawsze dostępna. Powinna znajdować się tam, gdzie można ją łatwo i szybko użyć w razie potrzeby. Idealne miejsce to specjalna skrzynka z systemem „zbij szybkę”. Umożliwia to natychmiastowy dostęp do dokumentu podczas akcji ratowniczych. Eksperci z Draft Fire zalecają takie rozmieszczenie IBP, by każdy miał do niej dostęp w sytuacji zagrożenia.

Kwalifikacje do Sporządzania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Aby sporządzić Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, niezbędne są specjalne kwalifikacje. Zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej, opracowanie takiego dokumentu mogą podjąć osoby, które posiadają odpowiednie przygotowanie. Wymagane są:

 • Tytuł zawodowy technika pożarnictwa, co jest podstawowym wymogiem. Dodatkowo,
 • Osoby z wyższym wykształceniem, które ukończyły szkolenie dla specjalistów ochrony przeciwpożarowej, również są uprawnione. Ponadto,
 • Absolwenci studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego spełniają warunki.
 • Istotne jest także wykształcenie średnie połączone z ukończonym szkoleniem dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.
 • Warto zaznaczyć, że osoby, które uzyskały uznanie kwalifikacji technika pożarnictwa w UE, EFTA lub Szwajcarii, również mogą wykonywać te czynności.

Specjaliści z Draft Fire – inżynieria pożarowa zwracają uwagę, że posiadanie odpowiednich kwalifikacji jest kluczowe dla prawidłowego i efektywnego sporządzenia IBP, co z kolei ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pożarowego.

Jak często należy aktualizować IBP ?

Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego zaleca się systematycznie aktualizować, nie rzadziej niż co dwa lata. Dodatkowo, konieczne jest przeprowadzanie aktualizacji po każdej zmianie w sposobie użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, której efektem jest modyfikacja warunków ochrony przeciwpożarowej.

Jeżeli poszukujesz profesjonalnego wsparcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z zespołem ekspertów Draftfire. Nasi specjaliści posiadają odpowiednie uprawnienia oraz wiedzę, co pozwala świadczyć usługi na najwyższym poziomie. W ofercie znajduje się zarówno opracowywanie, jak i aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.